การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

ความสำคัญและความเป็นมา

- เห็ดเป็นพืชที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท
- การบริโภคภายใน มีประมาณ 97%
- มีการคิดค้นรู้จักการเพาะเห็ดธรรมชาติ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของ

1. การใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
2. ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ
3. สามารถทำได้ยั่งยืน และเป็นอาชีพเสริมได้