วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดฟาง

1.ตะกร้าพลาสติก ( ตะกร้าใส่ผลไม้ ) เป็นตะกร้าทรงกลมสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18 นิ้ว สูงประมาณ 11 นิ้ว มีตาห่าง ประมาณ 1 นิ้ว ก้นตะกร้าไม่ทึบช่วยให้ระบายน้ำได้ดีและเห็ดสามารถออกดอกรอดออกมาได้ตามตาของตะกร้าทุกด้านรวมทั้งด้านล่าง


2.วัสดุเพาะ วัสดุเพาะที่ยิยมเพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ฟางข้าว เปลือกถั่วเหลือง ชานอ้อย กากเปลือกมันสำปะหลัง


3.อาหารเสริม เป็นวัสดุที่ช่วยให้เชื้อเห็ดฟางช่วงแรกที่ใส่ลงในวัสดุเพาะเจริญได้ดีก่อนที่เชื้อเห็ดฟางจะเจริญลงในวัสดุเพาะ อาหารเสริมต้องเป็นวัสดุที่ย่อยได้ง่าย เก็บความชื้นได้ดี เป็นแหล่งอาหารและพลังงานของเชื้อเห็ดฟาง   เช่น ผักตบชวา  ไส้นุ่น  ต้นกล้วย นอกจากนี้อาจใช้แป้งสาลี รำละเอียด หรือ อาหารเสริมสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง นำมาคลุกเชื้อเห็ดฟางก่อนเพาะก็ได้


4.เชื้อเห็ดฟางที่ดี ถ้าเป็นแบบหัวเชื้อถุง 1 ใช้เพาะได้ 3 ตะกร้า หรือ เชื้อถุง 1 ถุง ใช้เพาะได้ 1 ตะกร้า


5.พลาสติกคลุมวัสดุเพาะขณะเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ใช้พลาสติกชนิดใสหรือสีก็ได้ ใช้พลาสติกแผ่นขนาดกว้าง 4 x 4 เมตร


6.วัสดุ – อุปกรณ์อำนวนความสะดวกในการปฏิบัติการเพาะ เช่น บัวรดน้ำชนิดฝอยละเอียด เกรียงไม้            ( สำหรับอัดวัสดุเพาะเห็ด ) ไม้ทุบก้อนเชื้อเห็ด มีด ไม้ไผ่ แผงจาก แผงเหล็ก ใช้พรางแสงแดด และ ป้องกันลมได้


7.โครงไม้ไผ่ทรงสุ่มไก่หรือเรียกว่ากระโจมไม้ไผ่ โครงไม้ไผ่ทรงสุ่มไก่นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ครอบตะกร้าเพาะเห็ดก่อนที่จะใช้พลาสติกคลุม

 

เชื้อเห็ด

ฟาง

พลาสติก

ตะกร้า

 

สุ่มไก่