ไปยังหน้าต่างอื่นๆ
การเพาะเห็ดนางฟ้า
วัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยที่สำคัญ
 การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด จะมีขนาด 4x6 ส่วนความสูง ถ้าเป็นหลังคาจากจะสูง 3 เมตร ถ้าเป็นหลังคาสังกะสีจะสูง 2.5 เมตร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จะเน้นใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อความประหยัด และใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โรงเรือนเพาะเห็ดจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ โรงบ่มก้อนเห็ด กับ โรงเพาะเห็ด โรงเรือนที่ทำเป็นโรงบ่ม เมื่อสร้างโรงเรือนเสร็จใหม่ๆ จะใช้เพื่อเป็นโรงบ่มก้อนเห็ดก่อน เมื่อใช้บ่มก้อนไปได้สักระยะหนึ่ง จะเปลี่ยนทำเป็นโรงเพาะเห็ด โรงบ่มและโรงเพาะเห็ดที่ดีไม่ควรมีเชื้อโรค การใช้โรงบ่มก้อนเป็นโรงเพาะเห็ด อาจจะทำให้มีเชื้อโรคของก้อนเห็ดเดิมได้ เพื่อป้องกันเชื้อโรค โรงบ่มก้อนเห็ดจีงไม่ควรผ่านการทำเป็นโรงเห็ดมาก่อน ดังนั้น โรงเรือนที่เคยผ่านการใช้เป็นโรงเพาะเห็ดมาแล้ว ไม่ควรทำเป็นโรงบ่มก้อนเด็ดขาด อีกอย่างพื้นที่ที่เคยสร้างเป็นโรงเพาะเห็ด ควรจะเว้นระยะการสร้าง ควรจะพักไม่ให้มีเชื้อโรค หรือแมลงศัตรูเห็ด

  วัสดุที่ใช้สร้างโรงเพาะเห็ด

จะสร้างด้วยไม้ มุงหลังคาด้วยใบจาก หรือ มุงหลังคาด้วยสังกะส

             ลักษณะการจัดวางก้อนเห็ด

โรงเห็ดหนึ่งหลัง จะใส่ก้อนเห็ดได้ประมาณ 4,000 ก้อน จะวางก้อนเห็ดในแนวนอน เพื่อให้เชื้อเห็ดเดินได้ดี และเป็นการประหยัดพื้นที่ ส่วนแผงวางก้อนเห็ด ด้านข้างทั้งสองข้างจะวางเฉียงประมาณ 45 องศา ตรงกลางวางแผงให้เป็นรูปตัว A ขาทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 30- 40 ซม. ช่องว่างระหว่างทางเดิน เว้นให้สามารถเดินเข้าออกไปเก็บดอกเห็ดได้สะดวก จะใช้วัสดุที่ทำด้วยเหล็ก แต่จะทำให้มีต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าการสร้างด้วยไม้ไผ่ แต่การสร้างด้วยไม้ไผ่อาจจะไม่แข็งแรง ทนทานเท่ากับการสร้างเหล็ก เพราะการเพาะเห็ดต้องมีการรดน้ำเห็ดทุกวัน การใช้ไม้ไผ่ จะมีการผุกร่อนได้ง่าย การเลือกใช้วัสดุก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ ปัจจัยด้านเงินลงทุน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น

             ทิศทางลมในการสร้างโรงเพาะเห็ด

ทิศทางลม ก้อมีส่วนสำคัญในการโรงเพาะเห็ด ต้องดูทิศทางของลมเหนือลมใต้ เพื่อป้องกันการพัดพาเชื้อโรค ที่จะมีผลต่อก้อนเห็ด และการออกดอกของเห็ด

             การคลุมหลังคา

การคลุมหลังคาขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดด้วย เพื่อป้องกันลม ลมแรง ลมค่อย ลมหนาว ลมแห้งแล้ง สภาพลม สภาพอากาศ มีผลกระทบต่อการออกดอกของเห็ดได้เช่นเดียวกัน

             หมายเหต

โรงเรือนที่ก้อนเห็ดหมดรุ่นแล้ว ควรฉีดยาฆ่าแมลงให้ทั่ว เอาปูนขาวโรยที่ชั้นวางในทั่ว เพื่อป้องกันแมลงและเชื้อโรค ที่อาจจะอันตรายกับก้อนเห็ดชุดใหม่ได้ และพักโรงเรือนไว้ 5-15 วัน ก่อนที่จะนำก้อนเห็ดรุ่นใหม่เข้าไปวางในโรงเรือน

 

นางสาวณณัฐ อัชฌารจเรข